Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile

Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:acronyms-and-abbreviations-by-michael-beijer

Acronyms & Abbreviations (by Michael Beijer)

About this page

Several years ago, I was planning to create a huge, open-source website with hundreds of thousands of acronyms, abbreviations and initialisms. It was going to be called ‘acronymbook.com’. For various reasons, it never came to much. However, some of the content lives on in the form of this page (where I keep track of abbreviations I come across while translating). I may yet revive it from the dead someday.

Contents

AOL, aol, a.o.l.
Algemene Ondernemersvereniging Langedijk, achterste oogkamer lens
ATR
Autothermal Reformation
AsDB
Asian Development Bank
Awb
Algemene wet bestuursrecht
BW
Burgerlijk Wetboek
CCUS
Carbon Capture, Utilisation and Storage
DNB
De Nederlandsche Bank
EC
Europese Commissie
ECB
Europese Centrale Bank
EEG
Europese Economische
EER
Europese Economische Ruimte
EOB
Europees Octrooibureau
EU
Europese Unie
EUR
Erasmus Universiteit Rotterdam
Eur. Parl.
Europees Parlement
FC
Fuel Cells
FCEB
Fuel Cell Electric Buses
FCET
Fuel Cell Electric Trucks
FCEV
Fuel Cell Electric Vehicles
Fw
Faillissementswet
GK
Grote Kluwer
Gemeenschap
OZB
Grondw. Belg.
Grondwet Belgïe
Grondw. Nederl.
Grondwet Nederland
Grondw. Surin.
Grondwet Suriname
HFC
Hydrogen and Fuel Cell
HR
Hoge Raad
HRS
Hydrogen Refuelling Stations
HvJ
Hof van Justitie
HvJ EG
Europees Hof van Justitie
I.S.O., i.s.o., ISO
in search of
instead of
in support of
Independent System Operator
Isometric
Information Security Operations
Information Security Officer
International Organization for Standardization
International Standards Organization
International Sugar Organisation
Interstedelijk Studenten Overleg
voorvoegsel bij namen in de organische chemie
Infrared Space Observatory
IFRS
International Financial Reporting
ILO
Internationale Arbeidsorganisatie
IMF
Internationaal Monetair Fonds
IND
Immigratie- en Naturalisatiedienst
IND
Integratie- en Naturalisatiedienst
IOR
lijst van Bureau Industriële Eigendom
KB
Koninklijk Besluit
KMar
Koninklijke Marechaussee
LEI
Universiteit Leiden
Min. BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Min. EL&I
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Min. Fin.
Ministerie van Financiën
Min. IenM
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Min. VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Min. VenJ
Ministerie van Veiligheid en Justitie
NGG
Natural Gas Grid
NGR
Natural Gas Reformation
NIVRA
Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
NMa
Nederlandse Mededingingsautoriteit
NMR, N.M.R.
English =
Nilgiri Mountain Railway (railway in southern India)
nuclear magnetic resonance
National Military Council
National Military Representative
National Monuments Record
Netherlands Navy Council
National Methodological Report
Dutch =
Nationale Militaire Raad ('Nationale Militaire Raad', groep militairen die na de staatsgreep in Suriname van 25 februari 1980 de macht overnam. See
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad)
Nationaal Meetnet Radioactiviteit
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
nummer
normaal maatschappelijk risico
nucleaire magnetische resonantie
Nederlandse Moslim Raad (Muslim Council of the Netherlands)
NMR ‘Stichting Nederlandse Motorboot Rensport’
NOB
Nederlandsch Octrooibureau
OM
Openbaar Ministerie
OU
Open Universiteit Nederland Heerlen
OZB
onroerendezaakbelasting
PC, P.C., prof. corp.
praktijkvennootschap (https://www.proz.com/kudoz/dutch-to-english/law-general/1227147-praktijkvennootschap.html)
professional corporation
PEM
Polymer Electrolyte Membrane
PPP
Public-Private Partnership
Pa/cm², Pa/cm2
Pascal per square centimeter
Power-to-X
Power to X (X
gas, fuel, power, chemicals)
RU
Radboud Universiteit Nijmegen
RUG
Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen
RVV
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
Rb
arrondissementsrechtbank
Rv
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
SMCP
Standardization, measurement, certification and protocols
SMR
Steam Methane reformation
SOEC
Solid Oxide Electrolysis Cells
Sr
Wetboek van Strafrecht
Standards
univ.
Surin.
Suriname
Sv
Wetboek van Strafvordering
Sv
Wetboek van Strafvordering, Code of Criminal Procedure
TAW, T.A.W.
Tweede Algemene Waterpassing
TU/e
Technische Universiteit Eindhoven
TUD
Technische Universiteit Delft
UGent
Universiteit Gent
UM
Universiteit Maastricht
UT
Universiteit Twente
UU
Universiteit Utrecht
UvA
Universiteit van Amsterdam
UvT
Universiteit van Tilburg
VD
Van Dale
VU
Vrije Universiteit Amsterdam
WO II
Tweede Wereldoorlog
WOZ
Wet waardering onroerende zaken
WRO
Wet op de ruimtelijke ordening
WSBA, W.S.B.A.
Washington State Bar Association1)
WU
Wageningen University
Wildhgn
Wildhagen Duits-Engels
Wmb
Wet milieubeheer
Wpr
Wet persoonsregistraties
ZEV
Zero Emission Vehicles
ZZP (zorgzwaartepakket)
care intensity package
aanbest.
aanbesteden
aanw. vnw.
aanwijzend voornaamwoord
agr.
agrarisch
alg.
algemeen
art.
artikel
betr. vnw.
betrekkelijk voornaamwoord
bijv.
bijvoorbeeld
bkh.
boekhouding
bn.
bijvoeglijk naamwoord
boekdr.
boekdruk
bv
besloten vennootschap
bw.
bijwoord
comm.
commercieel
comp.
computers
dact.
dactyloscopie
econ.
economisch
eff.
effecten
elektr.
elektriciteit
enz.
enzovoorts
evt.
eventueel
fig.
figuurlijk
fin.
financieel
fisc.
fiscaal
geol.
geologie
gramm.
grammatica
hbo/wo
hoger beroepsonderwijs/
herald.
heraldisch
hipp.
hippisch
hist.
historisch
i.t.t.
in tegenstelling tot
i.v.m.
in verband met
indiv.
individueel
indiv.
individueel
inf.
informeel
lett.
letterlijk
levensverz.
levensverzekering
luchtv.
luchtvaart
m.b.t.
met betrekking tot
m/m
Merken en Modellenwet
med.
medisch
meerv.
meervoud
micro-CHP
micro-Combined Heat and Power
mil.
militair
muz.
muziek
nat.pers.
natuurlijk persoon
numism.
numismatiek
nv
naamloze vennootschap
octr.
octrooirecht
onderw.
onderwijs
opm
opmerking
oz.
onroerende zaken
pej.
pejoratief
pens.
pensioen
pensioenverz.
pensioenverzekering
prot.
protestants
psych.
psychologie
r.–k.
rooms-katholiek
re.pers.
rechtspersoon
rel.
religie
scheepv.
scheepvaart
spoorw.
spoorwegen
stat.
statistiek
taalk.
taalkundig
telecomm.
telecommunicatie
univ.
universiteit
verz.
verzekeringen
vnl.
voornamelijk
vof
vennootschap onder firma
vrg. vnw.
vragend voornaamwoord
vz.
voorzetsel
wetenschappelijk onderwijs
telecomm.
wisk.
wiskunde
ww.
werkwoord
zn.
zelfstandig naamwoord
wordbook/acronyms-and-abbreviations-by-michael-beijer.txt · Last modified: 2021/06/09 12:11 (external edit)