Beijer.uk

Website of Michael Beijer,
Dutch-English technical translator,
terminologist & artist

User Tools

Site Tools


Sidebar


Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz.com: My Proz profile

Keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, patents, terminologist, e-terminologist, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, Beijer, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, multilingual, dictionaries, dictionary, woordenboek, woordenlijst, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, octrooiopposities, technische teksten, Hastings

Web Analytics Made Easy - StatCounter
Site statistics

wordbook:keminaco-by-martin-michel

Keminaco, by Martin Michel (Risk & Safety Phrases + Hazard & Precautionary Statements)

R-Phrases (Risk phrases)

CodeDutchEnglish
R1In droge toestand ontplofbaar.Explosive when dry.
R2Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
R3Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.
R4Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.Forms very sensitive explosive metallic compounds.
R5Ontploffingsgevaar door verwarming.Heating may cause an explosion.
R6Ontplofbaar met en zonder lucht.Explosive with or without contact with air.
R7Kan brand veroorzaken.May cause fire.
R8Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.Contact with combustible material may cause fire.
R9Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.Explosive when mixed with combustible material.
R10Ontvlambaar.Flammable.
R11Licht ontvlambaar.Highly flammable.
R12Zeer licht ontvlambaar.Extremely flammable.
R14Reageert heftig met water.Reacts violently with water.
R14/15Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.
R15Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.Contact with water liberates extremely flammable gases.
R15/29Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.
R16Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.Explosive when mixed with oxidizing substances.
R17Spontaan ontvlambaar in lucht.Spontaneously flammable in air.
R18Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.
R19Kan ontplofbare peroxiden vormen.May form explosive peroxides.
R20Schadelijk bij inademing.Harmful by inhalation.
R20/21Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.Harmful by inhalation and in contact with skin.
R20/21/22Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R20/22Schadelijk bij inademing en opname door de mond.Harmful by inhalation and if swallowed.
R21Schadelijk bij aanraking met de huid.Harmful in contact with skin.
R21/22Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.Harmful in contact with skin and if swallowed.
R22Schadelijk bij opname door de mond.Harmful if swallowed.
R23Vergiftig bij inademing.Toxic by inhalation.
R23/24Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.Toxic by inhalation and in contact with skin.
R23/24/25Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R23/25Vergiftig bij inademing en opname door de mond.Toxic by inhalation and if swallowed.
R24Vergiftig bij aanraking met de huid.Toxic in contact with skin.
R24/25Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.Toxic in contact with skin and if swallowed.
R25Vergiftig bij opname door de mond.Toxic if swallowed.
R26Zeer vergiftig bij inademing.Very toxic by inhalation.
R26/27Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.Very toxic by inhalation and in contact with skin.
R26/27/28Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R26/28Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.Very toxic by inhalation and if swallowed.
R27Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.Very toxic in contact with skin.
R27/28Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.Very toxic in contact with skin and if swallowed.
R28Zeer vergiftig bij opname door de mond.Very toxic if swallowed.
R29Vormt vergiftig gas in contact met water.Contact with water liberates toxic gas.
R30Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.Can become highly flammable in use.
R31Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.Contact with acids liberates toxic gas.
R32Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.Contact with acids liberates very toxic gas.
R33Gevaar voor cumulatieve effecten.Danger of cumulative effects.
R34Veroorzaakt brandwonden.Causes burns.
R35Veroorzaakt ernstige brandwonden.Causes severe burns.
R36Irriterend voor de ogen.Irritating to eyes.
R36/37Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.Irritating to eyes and respiratory system.
R36/37/38Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.Irritating to eyes, respiratory system and skin.
R36/38Irriterend voor de ogen en de huid.Irritating to eyes and skin.
R37Irriterend voor de ademhalingswegen.Irritating to respiratory system.
R37/38Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.Irritating to respiratory system and skin.
R38Irriterend voor de huid.Irritating to skin.
R39Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.Danger of very serious irreversible effects.
R39/23Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.
R39/23/24Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
R39/23/24/25Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R39/23/25Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
R39/24Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
R39/24/25Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
R39/25Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.
R39/26Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.
R39/26/27Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
R39/26/27/28Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R39/26/28Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.
R39/27Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.
R39/27/28Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
R39/28Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.
R40Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.Limited evidence of a carcinogenic effect.
R41Gevaar voor ernstig oogletsel.Risk of serious damage to eyes.
R42Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.May cause sensitization by inhalation.
R42/43Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.May cause sensitization by inhalation and skin contact.
R43Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.May cause sensitisation by skin contact.
R44Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.Risk of explosion if heated under confinement.
R45Kan kanker veroorzaken.May cause cancer.
R46Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.May cause heritable genetic damage.
R48Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.Danger of serious damage to health by prolonged exposure.
R48/20Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
R48/20/21Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
R48/20/21/22Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R48/20/22Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
R48/21Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
R48/21/22Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
R48/22Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
R48/23Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.
R48/23/24Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.
R48/23/24/25Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R48/23/25Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.
R48/24Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.
R48/24/25Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.
R48/25Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.
R49Kan kanker veroorzaken bij inademing.May cause cancer by inhalation.
R50Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.Very toxic to aquatic organisms.
R50/53Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R51Vergiftig voor in het water levende organismen.Toxic to aquatic organisms.
R51/53Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R52Schadelijk voor in het water levende organismen.Harmful to aquatic organisms.
R52/53Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R53Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R54Vergiftig voor planten.Toxic to flora.
R55Vergiftig voor dieren.Toxic to fauna.
R56Vergiftig voor bodemorganismen.Toxic to soil organisms.
R57Vergiftig voor bijen.Toxic to bees.
R58Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.May cause long-term adverse effects in the environment.
R59Gevaarlijk voor de ozonlaag.Dangerous for the ozone layer.
R60Kan de vruchtbaarheid schaden.May impair fertility.
R61Kan het ongeboren kind schaden.May cause harm to the unborn child.
R62Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.Possible risk of impaired fertility.
R63Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.Possible risk of harm to the unborn child.
R64Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.May cause harm to breastfed babies.
R65Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.Harmful: may cause lung damage if swallowed.
R66Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
R67Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.Vapours may cause drowsiness and dizziness.
R68Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.Possible risk of irreversible effects.
R68/20Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.
R68/20/21Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.
R68/20/21/22Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R68/20/22Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.
R68/21Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.
R68/21/22Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.
R68/22Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

</searchtable></sortable>


S-Phrases (Safety phrases)

CodeDutchEnglish
S1Achter slot bewaren.Keep locked up.
S1/2Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.Keep locked up and out of the reach of children.
S2Buiten bereik van kinderen bewaren.Keep out of the reach of children.
S3Op een koele plaats bewaren.Keep in a cool place.
S3/7Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.Keep container tightly closed in a cool place.
S3/9/14Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).
S3/9/14/49Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).
S3/9/49Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.
S3/14Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).
S4Verwijderd van woonruimten opbergen.Keep away from living quarters.
S5Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).
S6Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).
S7In goed gesloten verpakking bewaren.Keep container tightly closed.
S7/8Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.Keep container tightly closed and dry.
S7/9Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.
S7/47Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).
S8Verpakking droog houden.Keep container dry.
S9Op een goed geventileerde plaats bewaren.Keep container in a well-ventilated place.
S12De verpakking niet hermetisch sluiten.Do not keep the container sealed.
S13Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S14Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).
S15Verwijderd houden van warmte.Keep away from heat.
S16Verwijderd houden van ontstekingsbronnen — Niet roken.Keep away from sources of ignition — No smoking.
S17Verwijderd houden van brandbare stoffen.Keep away from combustible material.
S18Verpakking voorzichtig behandelen en openen.Handle and open container with care.
S20Niet eten of drinken tijdens gebruik.When using do not eat or drink.
S20/21Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.When using do not eat, drink or smoke.
S21Niet roken tijdens gebruik.When using do not smoke.
S22Stof niet inademen.Do not breathe dust.
S23Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).
S24Aanraking met de huid vermijden.Avoid contact with skin.
S24/25Aanraking met de ogen en de huid vermijden.Avoid contact with skin and eyes.
S25Aanraking met de ogen vermijden.Avoid contact with eyes.
S26Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S27Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.Take off immediately all contaminated clothing.
S27/28Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).
S28Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).
S29Afval niet in de gootsteen werpen.Do not empty into drains.
S29/35Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.
S29/56Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.
S30Nooit water op deze stof gieten.Never add water to this product.
S33Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.Take precautionary measures against static discharges.
S35Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.This material and its container must be disposed of in a safe way.
S36Draag geschikte beschermende kleding.Wear suitable protective clothing.
S36/37Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.Wear suitable protective clothing and gloves.
S36/37/39Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.
S36/39Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.Wear suitable protective clothing and eye/face protection.
S37Draag geschikte handschoenen.Wear suitable gloves.
S37/39Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.Wear suitable gloves and eye/face protection.
S38Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.
S39Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.Wear eye/face protection.
S40Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).
S41In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.
S42Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).
S43In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: ‚Nooit water gebruiken‘).In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add — ‚Never use water‘).
S45Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
S46In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S47Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).
S47/49Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).
S48Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).
S49Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.Keep only in the original container.
S50Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).
S51Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.Use only in well-ventilated areas.
S52Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.Not recommended for interior use on large surface areas.
S53Blootstelling vermijden — vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.Avoid exposure — obtain special instructions before use.
S56Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.
S57Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.Use appropriate container to avoid environmental contamination.
S59Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/ recycling.
S60Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.This material and its container must be disposed of as hazardous waste.
S61Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets.
S62Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.
S63Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.
S64Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

</searchtable></sortable>


H-Statements (Hazard statements)

CodeDutchEnglish
EUH001In droge toestand ontplofbaar.Explosive when dry.
EUH006Ontplofbaar met en zonder lucht.Explosive with or without contact with air.
EUH014Reageert heftig met water.Reacts violently with water.
EUH018Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.In use may form flammable/explosive vapour-air mixture.
EUH019Kan ontplofbare peroxiden vormen.May form explosive peroxides.
EUH029Vormt giftig gas in contact met water.Contact with water liberates toxic gas.
EUH031Vormt giftig gas in contact met zuren.Contact with acids liberates toxic gas.
EUH032Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.Contact with acids liberates very toxic gas.
EUH044Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.Risk of explosion if heated under confinement.
EUH059Gevaarlijk voor de ozonlaag.Hazardous to the ozone layer.
EUH066Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
EUH070Giftig bij oogcontact.Toxic by eye contact.
EUH071Bijtend voor de luchtwegen.Corrosive to the respiratory tract.
EUH201Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children.
EUH201ALet op! Bevat lood.Warning! Contains lead.
EUH202Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children.
EUH203Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction.
EUH204Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.
EUH205Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction.
EUH206Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine).
EUH207Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions.
EUH208Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.Contains <name of sensitising substance>. May produce an allergic reaction.
EUH209Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.Can become highly flammable in use.
EUH209AKan bij gebruik ontvlambaar worden.Can become flammable in use.
EUH210Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.Safety data sheet available on request.
EUH211Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.
EUH212Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.
EUH401Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.
H200Instabiele ontplofbare stof.Unstable explosive
H201Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.Explosive; mass explosion hazard
H202Ontplofbare stof, ernstig gevaar voor scherfwerking.Explosive; severe projection hazard
H203Ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.Explosive; fire, blast or projection hazard
H204Gevaar voor brand of scherfwerking.Fire or projection hazard
H205Gevaar voor massa-explosie bij brand.May mass explode in fire
H206Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitizing agent is reduced
H207Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitizing agent is reduced
H208Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.Fire hazard; increased risk of explosion if desensitizing agent is reduced
H220Zeer licht ontvlambaar gas.Extremely flammable gas
H221Ontvlambaar gas.Flammable gas
H222Zeer licht ontvlambare aerosol.Extremely flammable aerosol
H223Ontvlambare aerosol.Flammable aerosol
H224Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.Extremely flammable liquid and vapour
H225Licht ontvlambare vloeistof en damp.Highly flammable liquid and vapour
H226Ontvlambare vloeistof en damp.Flammable liquid and vapour
H227Brandbare vloeistof.Combustible liquid
H228Ontvlambare vaste stof.Flammable solid
H229Houder onder druk: kan openbarsten bij verhittingPressurized container: may burst if heated
H230Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.May react explosively even in the absence of air
H231Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature
H232Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.May ignite spontaneously if exposed to air
H240Ontploffingsgevaar bij verwarming.Heating may cause an explosion
H241Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.Heating may cause a fire or explosion
H242Brandgevaar bij verwarming.Heating may cause a fire
H250Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.Catches fire spontaneously if exposed to air
H251Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.Self-heating; may catch fire
H252In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.Self-heating in large quantities; may catch fire
H260In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously
H261In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.In contact with water releases flammable gas
H270Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.May cause or intensify fire; oxidizer
H271Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.May cause fire or explosion; strong oxidizer
H272Kan brand bevorderen; oxiderend.May intensify fire; oxidizer
H280Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.Contains gas under pressure; may explode if heated
H281Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury
H290Kan bijtend zijn voor metalen.May be corrosive to metals
H300Dodelijk bij inslikken.Fatal if swallowed
H300 + H310Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huidFatal if swallowed or in contact with skin
H300 + H310 + H330Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademingFatal if swallowed, in contact with skin or if inhaled
H300 + H330Dodelijk bij inslikken en bij inademingFatal if swallowed or if inhaled
H301Giftig bij inslikken.Toxic if swallowed
H301 + H311Giftig bij inslikken en bij contact met de huidToxic if swallowed or in contact with skin
H301 + H311 + H331Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademingToxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled
H301 + H331Giftig bij inslikken en bij inademingToxic if swallowed or if inhaled
H302Schadelijk bij inslikken.Harmful if swallowed
H302 + H312Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huidHarmful if swallowed or in contact with skin
H302 + H312 + H332Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademingHarmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled
H302 + H332Schadelijk bij inslikken en bij inademingHarmful if swallowed or if inhaled
H303Kan schadelijk zijn bij inslikken.May be harmful if swallowed
H303 + H313Kan schadelijk zijn bij inslikken of bij contact met de huid.May be harmful if swallowed or in contact with skin
H303 + H313 + H333Kan schadelijk zijn bij inslikken, in contact met de huid of bij inhaleren.May be harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled
H303 + H333Kan schadelijk zijn bij inslikken of bij inhaleren.May be harmful if swallowed or if inhaled
H304Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.May be fatal if swallowed and enters airways
H305Kan schadelijk zijn bij inslikken en bij het binnendringen van de luchtwegen.May be harmful if swallowed and enters airways
H310Dodelijk bij contact met de huid.Fatal in contact with skin
H310 + H330Dodelijk bij contact met de huid en bij inademingFatal in contact with skin or if inhaled
H311Giftig bij contact met de huid.Toxic in contact with skin
H311 + H331Giftig bij contact met de huid en bij inademingToxic in contact with skin or if inhaled
H312Schadelijk bij contact met de huid.Harmful in contact with skin
H312 + H332Schadelijk bij contact met de huid en bij inademingHarmful in contact with skin or if inhaled
H313Kan schadelijk zijn bij contact met de huid.May be harmful in contact with skin
H313 + H333Kan schadelijk zijn in contact met de huid of bij inhaleren.May be harmful in contact with skin or if inhaled
H314Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Causes severe skin burns and eye damage.
H315Veroorzaakt huidirritatie.Causes skin irritation
H315 + H320Veroorzaakt irritatie aan huid en ogen.Causes skin and eye irritation
H316Veroorzaakt matige irritatie aan de huid.Causes mild skin irritation
H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.May cause an allergic skin reaction
H318Veroorzaakt ernstig oogletsel.Causes serious eye damage.
H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Causes serious eye irritation
H320Veroorzaakt irritatie aan de ogen.Causes eye irritation
H330Dodelijk bij inademing.Fatal if inhaled
H331Giftig bij inademing.Toxic if inhaled
H332Schadelijk bij inademing.Harmful if inhaled
H333Kan schadelijk zijn bij inhaleren.May be harmful if inhaled
H334Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled
H335Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.May cause respiratory irritation
H336Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.May cause drowsiness or dizziness
H340Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.May cause genetic defects (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H341Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.Suspected of causing genetic defects (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H350Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>May cause cancer (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H350iKan kanker veroorzaken bij inademing.May cause cancer by inhalation.
H351Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.Suspected of causing cancer (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H360Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.May damage fertility or the unborn child (state specific effect if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H360DKan het ongeboren kind schaden.May damage the unborn child.
H360DfKan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
H360FKan de vruchtbaarheid schaden.May damage fertility.
H360FDKan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.May damage fertility. May damage the unborn child.
H360FdKan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.May damage fertility. Suspected of damaging the unborn child.
H361Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.Suspected of damaging fertility or the unborn child (state specific effect if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H361dWordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.Suspected of damaging the unborn child.
H361fWordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.Suspected of damaging fertility.
H361fdWordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
H362Kan schadelijk zijn via borstvoeding.May cause harm to breast-fed children
H370Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.Causes damage to organs (or state all organs affected, if known) (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H371Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.May cause damage to organs (or state all organs affected, if known)(state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H372Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.Causes damage to organs ( state all organs affected, if known) through prolonged or repeated exposure (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H373Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.May cause damage to organs ( state all organs affected, if known) through prolonged or repeated exposure (state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard)
H400Zeer giftig voor in het water levende organismen.Very toxic to aquatic life
H401Giftig voor het leefmilieu in het water.Toxic to aquatic life
H402Schadelijk voor het leefmilieu in het water.Harmful to aquatic life
H410Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Very toxic to aquatic life with long lasting effects
H411Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Toxic to aquatic life with long lasting effects
H412Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Harmful to aquatic life with long lasting effects
H413Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.May cause long lasting harmful effects to aquatic life
H420Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeerHarms public health and the environment by destroying ozone in the upper atmosphere

</searchtable></sortable>


P-statements (Precautionary statements)

CodeDutchCodeEnglish
P101Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P101If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102Buiten het bereik van kinderen houden.P102Keep out of reach of children.
P103Lees aandachtig en volg alle instructies opP103Read carefully and follow all instructions.
P201Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.P201Obtain special instructions before use.
P202Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeftP202Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
P210Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P210Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P211Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.P211Do not spray on an open flame or other ignition source.
P212Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.P212Avoid heating under confinement or reduction of the desensitizing agent
P220Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen.P220Keep away from clothing and other combustible materials.
P221Vermenging met brandbare stoffen… absoluut vermijden.P221Take any precaution to avoid mixing with combustibles…
P222Contact met de lucht vermijden.P222Do not allow contact with air.
P223Contact met water vermijden.P223Do not allow contact with water.
P230Vochtig houden met…P230Keep wetted with …
P231Inhoud onder inert gas/… gebruiken en bewaren.P231Handle and store contents under inert gas/…
P231 + P232Inhoud onder inert gas/… gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen.P231 + P232Handle and store contents under inert gas/…. Protect from moisture.
P232Tegen vocht beschermen.P232Protect from moisture.
P233In goed gesloten verpakking bewaren.P233Keep container tightly closed.
P234Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.P234Keep only in original packaging.
P235Koel bewaren.P235Keep cool.
P235 + P410Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.P235 + P410Keep cool. Protect from sunlight.
P240Opslag- en opvangreservoir aarden.P240Ground and bond container and receiving equipment.
P241Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…]apparatuur gebruiken.P241Use explosion-proof [electrical/ventilating/lighting/…] equipment.
P242Vonkvrij gereedschap gebruiken.P242Use non-sparking tools.
P243Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.P243Take action to prevent static discharges.
P244Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.P244Keep valves and fittings free from oil and grease.
P250Malen/schokken/wrijving/… vermijden.P250Do not subject to grinding/shock/friction/… .
P251Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P251Do not pierce or burn, even after use.
P260Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.P260Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P261Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.P261Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P262Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.P262Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
P263Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.P263Avoid contact during pregnancy and while nursing.
P264Na het werken met dit product … grondig wassen.P264Wash … thoroughly after handling.
P270Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.P270Do not eat, drink or smoke when using this product.
P271Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.P271Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P272Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.P272Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
P273Voorkom lozing in het milieu.P273Avoid release to the environment.
P280Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming …P280Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection/hearing protection/…
P281De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.P281Use personal protective equipment as required.
P282Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.P282Wear cold insulating gloves and either face shield or eye protection.
P283Vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen.P283Wear fire resistant or flame retardant clothing.
P284[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.P284[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.
P285Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.P285In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.
P301NA INSLIKKEN:P301IF SWALLOWED:
P301 + P310NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P301 + P310IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/…
P301 + P312NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P301 + P312IF SWALLOWED: Call a POISON CENTRE/doctor/… if you feel unwell.
P301 + P330 + P331NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.P301 + P330 + P331IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P302BIJ CONTACT MET DE HUID:P302IF ON SKIN:
P302 + P334BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen of nat verband aanbrengen.P302 + P334IF ON SKIN: Immerse in cool water or wrap in wet bandages.
[missing][missing]P302 + P335 + P334IF ON SKIN: Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].
P302 + P350BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.P302 + P350IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
P302 + P352BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P302 + P352IF ON SKIN: Wash with plenty of water/…
P303BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):P303IF ON SKIN (or hair):
P303 + P361 + P353BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].P303 + P361 + P353IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
P304NA INADEMING:P304IF INHALED:
P304 + P312NA INADEMING: Bij onwel voelen een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.P304 + P312IF INHALED: Call a POISON CENTER/doctor/…if you feel unwell.
P304 + P340NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.P304 + P340IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P304 + P341NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P304 + P341IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
P305BIJ CONTACT MET DE OGEN:P305IF IN EYES:
P305 + P351 + P338BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P305 + P351 + P338IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P306NA MORSEN OP KLEDING:P306IF ON CLOTHING:
P306 + P360NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.P306 + P360IF ON CLOTHING: Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.
P307NA blootstelling:P307IF exposed:
P307 + P311NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P307 + P311IF exposed: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
P308NA (mogelijke) blootstelling:P308IF exposed or concerned:
P308 + P311NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. P308 + P311IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor/…
P308 + P313NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.P308 + P313IF exposed or concerned: Get medical advice/ attention.
P309NA blootstelling of bij onwel voelen:P309IF exposed or if you feel unwell:
P309 + P311NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P309 + P311IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
P310Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P310Immediately call a POISON CENTER/doctor/…
P311Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P311Call a POISON CENTER/doctor/…
P312Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P312Call a POISON CENTRE/doctor/… if you feel unwell.
P313Een arts raadplegen.P313Get medical advice/attention.
P314Bij onwel voelen een arts raadplegen.P314Get medical advice/attention if you feel unwell.
P315Onmiddellijk een arts raadplegen.P315Get immediate medical advice/attention.
P320Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).P320Specific treatment is urgent (see … on this label).
P321Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).P321Specific treatment (see … on this label).
P322Specifieke maatregelen (zie … op dit etiket).P322Specific measures (see … on this label).
P330De mond spoelen.P330Rinse mouth.
P331GEEN braken opwekken.P331Do NOT induce vomiting.
P332Bij huidirritatie:P332If skin irritation occurs:
P332 + P313Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P332 + P313If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
P333Bij huidirritatie of uitslag:P333If skin irritation or rash occurs:
P333 + P313Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.P333 + P313If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P334In koud water onderdompelen [of nat verband aanbrengen].P334Immerse in cool water [or wrap in wet bandages].
P335Losse deeltjes van de huid afvegen.P335Brush off loose particles from skin.
P335 + P334Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.P335 + P334Brush off loose particles from skin. Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
P336Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen.P336Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area.
[missing][missing]P336 + P315Thaw frosted parts with lukewarm water. Do not rub affected area. Get immediate medical advice/attention.
P337Bij aanhoudende oogirritatie:P337If eye irritation persists:
P337 + P313Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P337 + P313If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P338Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.P338Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P340De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.P340Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P341Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P341If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
P342Bij ademhalingssymptomen:P342If experiencing respiratory symptoms:
P342 + P311Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P342 + P311If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/…
P350Voorzichtig wassen met veel water en zeep.P350Gently wash with plenty of soap and water.
P351Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.P351Rinse cautiously with water for several minutes.
P352Met veel water/… wassen.P352Wash with plenty of water/…
P353Huid met water afspoelen [of afdouchen].P353Rinse skin with water [or shower].
P360Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.P360Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes.
P361Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.P361Take off immediately all contaminated clothing.
P361 + P364Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P361 + P364Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
P362Verontreinigde kleding uittrekken.P362Take off contaminated clothing.
P362 + P364Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P362 + P364Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P363Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.P363Wash contaminated clothing before reuse.
P364En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P364And wash it before reuse.
P370In geval van brand:P370In case of fire:
[missing][missing]P370 + P372 + P380 + P373In case of fire: Explosion risk. Evacuate area. DO NOT fight fire when fire reaches explosives.
P370 + P376In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.P370 + P376In case of fire: Stop leak if safe to do so.
P370 + P378In geval van brand: blussen met …P370 + P378In case of fire: Use … to extinguish.
P370 + P380In geval van brand: evacueren.P370 + P380In case of fire: Evacuate area.
P370 + P380 + P375In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.P370 + P380 + P375In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.
[missing][missing]P370 + P380 + P375 [+ P378]In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. [Use … to extinguish].
P371In geval van grote brand en grote hoeveelheden:P371In case of major fire and large quantities:
P371 + P380 + P375In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.P371 + P380 + P375In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.
P372Ontploffingsgevaar.P372Explosion risk.
P373NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.P373DO NOT fight fire when fire reaches explosives.
P374Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.P374Fight fire with normal precautions from a reasonable distance.
P375Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.P375Fight fire remotely due to the risk of explosion.
P376Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.P376Stop leak if safe to do so.
P377Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.P377Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely.
P378Blussen met …P378Use … to extinguish.
P380Evacueren.P380Evacuate area.
P381In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen.P381In case of leakage, eliminate all ignition sources.
P390Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.P390Absorb spillage to prevent material damage.
P391Gelekte/gemorste stof opruimen.P391Collect spillage.
P401Overeenkomstig … bewaren.P401Store in accordance with… .
P402Op een droge plaats bewaren.P402Store in a dry place.
P402 + P404Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.P402 + P404Store in a dry place. Store in a closed container.
P403Op een goed geventileerde plaats bewaren.P403Store in a well-ventilated place.
P403 + P233Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.P403 + P233Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P403 + P235Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.P403 + P235Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P404In gesloten verpakking bewaren.P404Store in a closed container.
P405Achter slot bewaren.P405Store locked up.
P406In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.P406Store in a corrosion-resistant/… container with a resistant inner liner.
P407Ruimte laten tussen stapels of pallets.P407Maintain air gap between stacks or pallets.
P410Tegen zonlicht beschermen.P410Protect from sunlight.
P410 + P403Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.P410 + P403Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.
P410 + P412Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.P410 + P412Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.
P411Bij maximaal … °C/…°F bewaren.P411Store at temperatures not exceeding …°C/…°F.
P411 + P235Bij maximaal … °C/…°F bewaren. Koel bewaren.P411 + P235Store at temperatures not exceeding … °C/…°F. Keep cool.
P412Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.P412Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.
P413Bulkmateriaal, indien meer dan … kg/… lbs, bij temperaturen van maximaal … °C bewaren.P413Store bulk masses greater than … kg/…lbs at temperatures not exceeding …°C/…°F.
P420Gescheiden bewaren.P420Store separately.
P422Onder … bewaren.P422Store contents under …
P501Inhoud/verpakking afvoeren naar …P501Dispose of contents/container to …
P502Raadpleeg fabrikant of leverancier voor informatie over terugwinning of recycling.P502Refer to manufacturer or supplier for information on recovery or recycling.
P503Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over verwijdering/terugwinning/recycling.P503Refer to manufacturer/supplier… for information on disposal/recovery/recycling.

</searchtable></sortable>

wordbook/keminaco-by-martin-michel.txt · Last modified: 2021/05/28 17:06 by michaelbeijer